algemene voorwaarden

 • Inchecken van 17u tot 20u
 • Uitchecken voor 11u (op maandag en vrijdag voor 10u)
 • 500 euro waarborg
 • Om uw reservatie te bevestigen stort u na goedkeuring een voorschot van 500 euro op de rekening van de herberg. Het resterende bedrag moet minimaal 60 dagen voor uw aankomstdatum op de rekening van de herberg staan.
 • Bij annuleringen tot 90 dagen voor de aankomstdatum zal een bedrag van 50 euro administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annuleringen tussen 90 en 60 dagen voor aankomstdatum wordt het voorschot in rekening gebracht. Bij annuleringen van minder dan 60 dagen voor de aankomstdatum wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
 • De gast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan het vakantiehuis of de daarin aanwezige toegebrachte schade. Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie en vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 • Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om vrijgezellenfeesten, drankpartijen of andere wilde feesten te organiseren. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur. 
 • De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurders van de vakantiewoning, de ter beschikking gestelde toestellen, spelen of tuinen. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen opgelopen bij het gebruik van de verhuurde infrastructuur. 
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de verhuurder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlog, opstand, stakingen, storingen in het energiecircuit of in het verkeer, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en buitengewone weersomstandigheden, epidemie, pandemie, overlijden van één van de uitbaters of naaste familieleden of elke andere omstandigheid waardoor gehele of gedeeltelijke nakomingen van de overeenkomst naar redelijk en billijkheid niet van de uitbater kan worden gevergd, bijvoorbeeld bij omstandigheden die een ernstige verstoring van de rendabiliteit veroorzaken. ook indien omstandigheden of overmacht dwingen tot annulering doordat er een gebrek aan de woning is, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurden. 
 • In geval van door de verhuurder gedane ontbinding, dan wel opschorting van de reservering/overeenkomst in gevolge van overmacht, is de huurder niet gerechtigd op enige schadevergoeding dan wel de terugbetaling van het betaalde bedrag, maar zal de verhuurder als mogelijk gebruik maken van een voucher met dezelfde waarde als het aanvankelijk geboekte verblijf. Deze voucher kan dienen als tegoedbon bij een toekomstige reservering ter vervanging van de niet verrichte prestatie door de verhuurder, en moet door de huurder verplicht gebruikt worden binnen een periode van 2 jaar. Indien de woning tijdens de periode van de eigenlijke, herboekte check-in duurder zou zijn dan de waarde van de voucher, is de huurder de surplus schuldig. 

Wilt u uw huisdier meenemen? Neem even contact met ons op. 

* Door de betaling van het voorschot verklaren de huurders zich akkoord met het huisreglement en de algemene voorwaarden van Herberg In den Paardenhandel.

huisregels

We dragen veel zorg voor ons vakantiehuis in het idyllische Lampernisse en zouden het erg op prijs stellen als u dat ook doet. Om alles vlot te laten verlopen vragen we u dan ook om u te houden aan de volgende afspraken:

 • Geen feesten in en/of rondom het huis.
 • Geen luide muziek in/rondom het huis. Lampernisse is een lieflijk, stil dorpje en we vragen onze gasten hier respect voor te hebben. 
 • Gelieve na 22u stil te zijn. (stilte uren tussen 22u en 06u)
 • Gelieve respect te hebben voor de buurtbewoners. 
 • Maximaal 1 auto mag voor het huis parkeren, de rest op de parkeerplaats achter de kerk. Niet parkeren op de parkeerplaats van de buurman of in het dorpscentrum (de inwoners van Lampernisse hebben hun ‘vaste’ parkeerplaatsen).
 • Gelieve het afval te scheiden in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
 • Niet roken in het huis.
 • Als er iets kapot is gegaan, dient u het te melden en te vergoeden.
 • Let op de veiligheid van kinderen bij de trappen in het huis. De mezzanine in kamer 1 is geschikt voor oudere kinderen of volwassenen. .
 • Tuinkussens terug in de fietsenstalling leggen na gebruik of bij regen. 
 • Gelieve de woning netjes achter te laten. (bezemschoon, vaatwasser uitgeruimd, spullen terug op hun plek etc.) Zie uitcheck-checklist in infoboekje. 
 • Barbecue, oven, gasvuur en kachel legen en weer proper maken.
 • Vuilniszakken in de daarvoor bestemde afvalcontainers deponeren. 
 • Glas deponeren in de glascontainer naast de kerk. 
 • Deuren sluiten en verwarming op 16 graden bij het verlaten van het huis. 
 • Bij vertrek de lakens van de bedden halen en in de wasmand in het schuurtje leggen en de gebruikte handdoeken op een stapel in de inkom leggen. 


HARTELIJK BEDANKT VOOR UW BEGRIP!

 
* Door de betaling van het voorschot verklaren de huurders zich akkoord met het huisreglement en de algemene voorwaarden van Herberg In den Paardenhandel.